WIE ZIJN WIJ?

ONDERLINGE VERBONDENHEID

ONZE GESCHIEDENIS

In 2002 hebben we stichting Ep & Vloet opgericht. De stichting hebben we opgericht omdat we wisten dat er een einde kwam aan het bestaan van het gelijknamige buurtcafe. Door de stichting bleef de onderlinge verbondenheid en konden we activiteiten blijven uitvoeren. Nog steeds organiseren we met regelmaat sportieve en gezellige activiteiten. In 2002 en 2003 hebben we kleinschalige vrijwilligersprojecten georganiseerd. DIt is de aanleiding geweest om dit verder uit  te breiden naar plaatsen waar onze hulp nodig is.

Sinds 2005 voert Ep & Vloet vrijwilligersprojecten uit in het buitenland. Onze doelstelling is om de primaire levensomstandigheden te verbeteren. In 2005 en 2008 waren de projecten in Roemenië. In 2011, 2013, 2015,  2017, 2018, 2019,  2021, 2022 en 2023  in Albanie.

We hebben heel diverse projecten georganiseerd. Alle samen met een ter plaatse werkende organisatie. Dit maakt de communicatie eenvoudiger maar zorgt er ook voor dat projecten voor de langere duur effect hebben. Ook betrekken we lokale bewoners bij de projecten om zo kennis over te kunnen dragen en duurzame hulp te bieden.

Ons doel is om 1 keer in de 2 jaar een groot vrijwilligersproject te organiseren. Voor nu is dat 2024. In het jaar daarna 2025 kijken we of we samen met een andere stichting een kleiner project kunnen uitvoeren. Ook hebben we onze focus op het ondersteunen van de voedselbank in Albanie door zadenpakketten te financieren. Deze activiteiten maken we mogelijk door het werven van sponsorgelden door het organiseren van activiteiten, sponsoracties, verhuur artikelen en actief werven donaties en vaste donateurs. We steunen enkele jongeren in Albanie en Roemenie door hun opleiding te financieren. Ook zorgen we voor het transport van gebreide artikelen die voor ons worden gemaakt ten behoeve van de arme albanezen.

Het bestuur en vrijwilligers van de stichting krijgen geen beloning voor hun inzet voor de stichting en zijn dus onbezoldigd. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed. 

Stichting Ep & Vloet houdt een adminstratie bij waarin zowel de inkomsten als uitgaven worden opgenomen. Deze adminstratie wordt jaarlijks door het bestuur beoordeeld en gecontroleerd. Na goedkeuring wordt het financiele jaarverslag op de site gepubliceerd. We werven inkomsten voor concrete doelen: projecten, sponsorkinderen en zadenproject. De hoogte van het vermogen van de stichting is afgestemd op de begroting van het komende jaar.

We selecteren de projectlanden op basis van de omstandigheden daar en de organisatie waarmee we kunnen samenwerken.

Buurtcafé

Albanië 2011

Albanië 2015

HET BESTUUR

Het bestuur van Ep en Vloet bestaat volledig uit vrijwilligers die het belangrijk vinden om naast hun werk en privéleven zich belangeloos in te zetten voor hulpbehoevende mensen.

ALBERT NEDERVEEN

Voorzitter vanaf de oprichting van de stichting. In het dagelijks leven werkzaam als bedrijfsarts voor diverse klanten. 

  CONTACT

MARTIN NEDERVEEN

Secretaris en peningmeester. Vanaf begin betrokken bij de stichting. Werkzaam als KAM coordinator bij een bouwbedrijf. "Mensen motiveren hun vaardigheden in te zetten om anderen te helpen is een prachtige uitdaging."

  CONTACT

JOHAN BOERMAN

Bestuurslid

 CONTACT  

ALARD DE ROVER

Bestuurslid

CONTACT 

LISANNE VERSTEGEN

Bestuurslid

 CONTACT 

RENEE WESTRIK

Adviseur

 CONTACT 

© Renée Westrik | Creatieve Communicatie

Volg ons